Årsmötet 2018

Några bilder från årsmötet på Sjöofficersmässen den 22 mars 2018. Se text under Nyheter 2018.
Foto: Christoffer Persson