Årsmöte 2016

Några bilder från T38 Vänners årsmöte på Marinmuseum den 16 mars. Veteranflottiljens hederstecken tilldelades besättningsmedlemmarna Arne Palm och Hans Westerholm. Föredragshållare efter årsmötesförhandlingarna var chefen för Marinbasen, kommendör Erik Andersson.
Se övrigt under Nyheter 2016.
Foton: Thomas Chevrell