Årsmöte 2015

T38 Vänners årsmöte ägde rum den 25 mars på Marinmuseum i närvaro av 35 medlemmar. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på sedvanligt sätt. Sven-Åke Assarsson Söderbjörk avtackades efter att ha tillhört styrelsen under 15 år. Per-Inge Lindqvist och Hans-Åke Hansson tilldelades Veteranflottiljens hederstecken. Efter ett middagsuppehåll visade medlemmar ur ubåtsklubben Hajen runt i ubåten Neptun, i det nya ubåtsmuseet. Foton: Thomas Chevrell.