Årsmöte 2014

T38 Vänners årsmöte ägde rum den 19 mars på Marinmuseum i närvaro av 20 medlemmar. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på sedvanligt sätt. Hans Lineskär tilldelades Veteranflottiljens hederstecken. Efter ett middagsuppehåll höll Rolf Edwardson en föreläsning om The Royal Navy i Östersjön 1810-1812 och amiralen James de Saumarez anknytning till Karlskrona. Foton: Thomas Chevrell.