Årsmöte 2013

T38 Vänners årsmöte ägde rum den 21 mars på Marinmuseum i närvaro av 20 medlemmar. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på sedvanligt sätt. Bengt Bökberg tilldelades Veteranflottiljens hederstecken. Efter ett middagsuppehåll höll Annicka Engblom en uppskattad föreläsning om Sveriges försvarsförmåga. Foton: Bengt Bökberg, Thomas Chevrell