Årsmöte 2012

Vid årsmötet på Marinmuseum den 22 mars deltog 19 medlemmar. Denna gång fick vi disponera ”Södra skeppet” som möteslokal, vilket fungerade utmärkt. Under övriga frågor  utdelade ordföranden Veteranflottiljens hederstecken ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen” till maskintjänstchefen på T38, Karl-Olov ”Calle” Lindell. Kvällen avslutades med en trevlig och uppskattad föreläsning av förre flygchefen vid Kustbevakningen Lars Franzén. Se i övrigt under Nyheter 2012-04-02. Foton: Thomas Chevrell.