Årsmöte 2011

T38 Vänners årsmöte ägde rum den 24 mars på Marinmuseum i närvaro av 22 medlemmar. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på sedvanligt sätt. Jan Hagberg och Lars Nilsson tilldelades Veteranflottiljens hederstecken. Efter ett middagsuppehåll höll Kjell Augustzén ett intressant föredrag om Marinens uppdrag i Adenviken 2009. Foton: Bengt Bökberg