Nyheter

T38 förtöjt Marinmuseum

  • 19 maj, 2012

T38 genomförde fredagen den 18 maj en kortare provtur utan anmärkning och förttöjde därefter vid Marinmuseum. T38 ligger nu på sin vanliga plats på museets östra sida.

läs mer →
T38 sjösatt 22 april

T38 sjösatt 22 april

  • 24 april, 2012

T38 sjösattes i år söndagen den 22 april från Mtb-hallen i Örlogshamnen.Fartyget ligger nu vid Wasaskjulet på Lindholmen. Nu återstår en tid med rustningsarbeten innan T38 kan gå provtur och förtöja vid Marinmuseum. Vi återkommer med information om sommarens verksamhet under maj månad. Som ni kan se i kalendern genomförs…

läs mer →

Årsmötet den 22 mars

  • 2 april, 2012

Vid årsmötet på Marinmuseum den 22 mars deltog 19 medlemmar. Denna gång fick vi disponera ”Södra skeppet” som möteslokal, vilket fungerade utmärkt. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på ca 40 minuter. Protokollet i sin helhet kommer att bifogas medlemsbladet som utkommer i maj. Som mötesordförande valdes Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk som svingade ordförandeklubban med van…

läs mer →

Åk torpedbåt till Åbo!

  • 21 februari, 2012

Årets utan tvekan och mest unika händelse blir Veteranflottiljens besök hos Forum Marinum i Åbo den 24-28 augusti 2012. De flesta av Veteranflottiljens fartyg baserade på Gålö kommer att delta. Det finns möjlighet för företag att marknadsföra sig i samband med detta besök och för privatpersoner att medfölja på delsträckor.

läs mer →

T38 i “vinteride”

  • 13 november, 2011

Efter tre genomförda provturer med den nyinstallerade babords-motorn togs T38 upp på slipen i Mtb-hallen på Marinbasen lördagen den 12 november. Nu kan även vinterns övriga underhållsarbeten påbörjas.

läs mer →

Motorbyte på T38

  • 17 oktober, 2011

Under helgen 14–16 oktober genomfördes ett motorbyte på T38. Babords HM ersattes med en motor som tidigare suttit i T56.Det är första gången som T38 installerar en huvudmotor sedan restaureringen 1995. Arbetet gick bra och idel glada miner kunde skådas på maskinpersonalen när Isottan brummade igång vid provstart söndag eftermiddag….

läs mer →

Medlemsdag den 3 juli

  • 21 juli, 2011

Årets föreningsdag genomfördes traditionsenligt i samband med Nostalgia Festival och Marinmuseums veteranbåtsdag, denna gång söndagen den 3 juli. Dagen började inte så bra. Det regnade och blåste friska vindar på morgonen och vi lyckades endast hitta 9 medlemmar som ville åka med första turen. Men efterhand under förmiddagen avtog regn…

läs mer →

T38 förtöjd vid Marinmuseum

  • 16 juni, 2011

T38 genomförde idag, 16 juni, en provtur med lyckat resultat och förtöjde därefter på sin vanliga plats vid Marinmuseum .Den 3 juli är det dags för årets medlemsdag i samband med Nostalgia Festival och veteranbåtsdagen vid Marinmuseum.

läs mer →

T38 sjösattes den 1 juni

  • 3 juni, 2011

På förmiddagen onsdagen den 1 juni, sjösattes T38 från Mtb-hallen, något senare än planerat. Fartyget ligger nu vid kaj i Örlogshamnen för fortsatta rustningsarbeten. Tidigast om ca 14 dagar kan T38 vara på plats vid Marinmuseum.Årets första aktivitet blir medlemsdagen den 3 juli i samband med Nostalgia festival. Alla medlemmar…

läs mer →

Årsmötet den 24 mars

  • 31 mars, 2011

Vid årsmötet på Marinmuseum den 24 mars deltog 22 medlemmar, något färre än vad vi hoppats på. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på ca 30 minuter. Protokollet kommer att bifogas medlemsbladet som utkommer i slutet av maj, men några viktiga beslut kan här nämnas. Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna skall höjas från och med…

läs mer →
6 av 10
2345678910