Nyheter

T38 äntligen torrsatt!

  • 22 december, 2009

Arbetet med att reparera slipspåret blev klart i slutet av förra veckan, och idag (22/12-09) togs en något snöbemängd och frostig T38 upp på slipen i Mtb-hallen. T38 besättning kan nu sova lugnt under jul- och nyårshelgerna, vi tar nya tag i början av 2010.Till alla medlemmar; En God Jul…

läs mer →

Försenad torrsättning

  • 18 november, 2009

T38 ligger fortfarande vid kaj i Örlogshamnen. Anledningen till detta är att slipspåret i Mtb-hallen havererat och fartyget har därför inte kunnat tas upp som tidigare år. Efter många turer och förhandlingar mellan Marinmuseum, Marinbasen och Fortverket har nu äntligen arbetet med att reparera spåret kommit igång. Detta beräknas ta…

läs mer →

Ny T38-film

  • 23 oktober, 2009

Marinmuseums nya informationsfilm om T38 finns nu utlagd på You Tube. Se filmen i vårt filmarkiv.

läs mer →

T38 till “vinteride”

  • 5 oktober, 2009

T38 lämnade idag (5 oktober) Marinmuseum och förtöjdevid Lindholmen i Örlogshamnen, i skydd för kommande höststormar. Sommarsäsongen är därmed definitivt avslutad, och inom kortpåbörjas höstens underhållsarbeten.

läs mer →

Sail och familjedag

  • 19 augusti, 2009

T38 låg under Sail Karlskrona-dagarna den 13-15 aug förtöjd vid Kungsbron (mitt emot Residenset) tillsammans med Sjövärnskårens Hjorten under Världsarvsporten och Marinmuseums utställningar. Vi hade visning på T38 mellan kl 10 och 19 varje dag. Ombord på T38 guidades under dessa dagar ca 200 personer, dessutom informerades säkert lika många…

läs mer →

Medlemsdagen 2009

  • 29 juni, 2009

Årets medlemsdag för medlemmar i T38 Vänner genomfördes söndagen den 28 juni i samband med Nostalgia Festival vid Marinmuseum. I år anslöt förutombesättning, ca 60 medlemmar som under dagen fick en åktur med T38 i Karlskrona skärgård. Vädret var strålande, solsken och varmt trots fiska vindar. Försäljningen av medlemsartiklargick också…

läs mer →

T38 åter vid Marinmuseum

  • 22 juni, 2009

T38 genomförde idag, den 22 juni, en kortare provtur och förtöjde därefter kl 1500 på sin vanliga plats vid Marinmuseum. Till de av våra medlemmar som har möjlighet: Välkomna till medlemsdagen vid Marinmuseum, söndagen den 28 juni med början kl 0900! Se utförlig info i medlemsbladet maj-09.

läs mer →

T38 är sjösatt!

  • 11 maj, 2009

T38 sjösattesden 11 maj kl 0930från Mtb-hallen på Lindholmen och ligger nu vid kajen vid Wsasaskjulet för fortsatta rustningsarbeten. Bilder från sjösättningsdagarna den 10-11 maj finns nu i vårt Fotoalbum. Vi återkommer så snart vi kan med vidare info om sommarensverksamhetpå denna sida. Medlemsbladet T38 Info maj kommer till alla…

läs mer →

T38-filmen

  • 16 april, 2009

Den nya T38-filmen, “Motortorpedbåten T38 – då och nu”, finns nuför försäljning till medlemmar. Se under Föreningen/Föreningsartiklar!

läs mer →

Årsmöte 2009

  • 21 mars, 2009

T38 Vänners årsmöte ägde rum den 18 mars 2009 på Marinmuseum i närvaro av 33 medlemmar samt två inbjudna gäster. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på sedvanligt sätt. Att notera är att Jens-Olof Lind avgick ur styrelsen efter 10 år som sekreterare och ersattes av Arne Palm (se upprättad styrelseföreckning under föreningen/styrelse). Under…

läs mer →
1 av 2
12