Kontakt

Föreningens ordförande
Jan Hagberg, [email protected]

Föreningens kassör, medlemsfrågor
Lars Nilsson, [email protected]

Föreningens sekreterare
Arne Palm, [email protected]

Tekniska frågor om T38
Calle Lindell, [email protected]

Web-ansvarig
Kristofer Nilsson, [email protected]

Adress
Motortorpedbåten T38 Vänner
Marinmuseum
Box 48
371 21 KARLSKRONA

Plusgiro
123 49 52-8