Posts by: Lars Nilsson (admin)

T38 i ”vinteride”

T38 i ”vinteride”

  • 19 november, 2013

Tisdagen den 19 november togs T38 upp på slipen i Mtb-hallen. Årets torrsättning har blivit något försenad på grund av att västra bron till Lindholmen sedan en tid tillbaka varit avstängd för fordonstrafik. Detta har inneburit att T38 tvingats förhala till fastlandssidan och åter för att kunna utföra vissa arbeten…

läs mer →
Marinens motortyper i MTB

Marinens motortyper i MTB

  • 4 september, 2013

Under Fartyget/Berättelser finns nu en kort beskrivning av svenska marinens motortyper i mtb, skriven av framlidne marindirektören Curt Borgenstam. Under berättelser finns också en presentation av författaren.

läs mer →

Marinens motortyper i MTB

En kort beskrivning av marindirektör Curt Borgenstam (maj 1991). Isotta Fraschini 181, 183, 184, CRM 184, 185. IF 181 850-900 hk vid 1800 r/m. Var monterade i de f d italienska mtb T11-T14. Utvecklad omkring 1933-1935 för ursprungligen rysk räkning ur flygmotorn ASSO 1000 på 700-1000 hk. Denna flygmotor var…

läs mer →

Curt Borgenstam

  • 1 september, 2013

Curt Borgenstam är namn som ofta nämns i samband med motortorpedbåtar. Curt stod i spetsen för den utveckling som motortorpedbåtarnas teknik genomgick under perioden 1945-1954. Han förbättrade båtarnas driftsäkerhet och tog fram nya, sjödugliga typer. Curt Borgenstam var dalmas i ursprunget, närmare bestämt fån Falun där han föddes 1919. Han…

läs mer →
Möte med HMS Carlskrona

Möte med HMS Carlskrona

  • 27 augusti, 2013

Söndagen den 25 augusti hälsade vi HMS Carlskrona välkommen hem från Operation Atalanta genom att möta henne på Yttre fjärden i höjd med Kungsholmen och därefter passera förbi i hög fart. Fotot taget från HMS Carlskrona av Ingmar Elofsson.

läs mer →
Medlemsdag den 6 juli

Medlemsdag den 6 juli

  • 7 augusti, 2013

Vid medlemsdagen lördagen den 6 juli deltog 13 personer i besättningen och 4 i sekretariatet på Bremön. Vädret var verkligen anpassat för en medlemsdag; solsken, +25, svag västlig vind. Medlemsdagen genomfördes i samband med Nostalgia Festival och Veteranbåtsdagarna i Karlskrona. Tyvärr var anslutningen av åksugna medlemmar inte vad vi kanske…

läs mer →

Skolskjutning med torped på mtb 1956 och 1957

Medlemmen Stig Hedén var signalman på T41 1956 och kadett på T44 1957. Här är hans berättelse om hur torpedskjutning och minfällning gick till på mtb på 50-talet. Bilderna är hämtade ur T38 Vänners bildarkiv. De torpedtyper som användes hade beteckningen JB3 (tror jag) och sköts ut ur tuberna med…

läs mer →

Minnesanteckningar och bilder från 1952

Medlemmen Rolf Andersson ryckte in vid flottan i Karlskrona första gången 1949. Han kom då en månad för sent på grund av att han varit till sjöss i handelsflottan och blev då hemförlovad efter en vecka. Blev sedan åter inkallad 1951, och efter grundutbildning under tre månader på Sparre fick…

läs mer →

Bildberättelse från Gålöbasen sommaren 1954

  • 6 augusti, 2013

Medlemmen Rolf Victorin låg som motorman på T41 1954. Så här skriver Rolf i vår gästbok: ”Många sjömil har jag från 41-an sett häckvågen från bl a 38-an! Minns också kamratskapet med besättningen under tiden på Gålöbasen.” Här är en kopia av Rolfs fotoalbum med kommentarer från Gålöbasen sommaren 1954….

läs mer →
4 av 12
12345678